East Parking Building of Sanya Phoenix International Airport / Jing Studio


© Chao Zhang

© Chao Zhang
  • Architects: Jing Studio
  • Location: Phoenix Road, Tianya , Sanya, Hainan, China
  • Category: Parking
  • Lead Architects: Zheng Hu
  • Design Team: Jieqing Yang, Yunlong Xia, Xin Zhang
  • Client: Hainan Airlines
  • Cooperator: CCDI Zhudi Urban Space Design Center
  • Area: 44906.0 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Chao Zhang, Tian Mai

Read more »