Lakeside Garden / TOPOS Landscape Architects


© Qi Xi

© Qi Xi
  • Landscape Design: TOPOS Landscape Architects
  • Location: 880 Sunshine Road, Qiandao Lake, Hangzhou, Zhejiang, China
  • Category: Park
  • Lead Designer: Roy Zhu RLA/ PLA, ASLA
  • Design Team: Minghua Fang, Renqiang Song, Wenqi Lin, Weiyue Zhen, Ranghai Wu Yan Luo, Zhenzhen Si, Ziyan Hu, Xiaogang Wu
  • Area: 10000.0 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Qi Xi

Read more »