M2 Tourist Port at Bai Lianjing / TJAD Original Design Studio


© Yong Zhang

© Yong Zhang
  • Architects: TJAD Original Design Studio
  • Location: No. 970, Expo Avenue, Pudong District, Shanghai,China
  • Category: Transportation
  • Lead Architects: Ming Zhang, Zi Zhang, Jialong Sun, Mao Li, Nina Tao, Wei Chen
  • Structure Engineer: Yongqiang Huang
  • Other Participants: ECADI
  • Area: 7230.0 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Yong Zhang, Yuan Wang

Read more »