Red Army Cemetery of Zhongguan Village/Long March Memorial Park / Fuyingbin Studio


The memorial area. Image © Dongzi Jiao

The memorial area. Image © Dongzi Jiao
  • Architects: Fuyingbin Studio
  • Location: Zhongguan Village, Maoshi Town, Tongzi County, Zunyi City, Guizhou Province, China
  • Category: Cultural Architecture
  • Chief Architect : Yingbin Fu
  • Design Team: Haoran Zhang, Lu Yan, Yang Liu
  • Investor: Tongzi County People’s Government
  • Area: 170.0 m2
  • Project Year: 2016
  • Photographs: Dongzi Jiao, Qing Ding

Read more »