Shanghai Minsheng Wharf Waterfront Landscape and Reconnection / Atelier Liu Yuyang Architects


Minsheng Wharf_birdview. Image © FangFang Tian

Minsheng Wharf_birdview. Image © FangFang Tian
  • Landscape Design: Atelier Liu Yuyang Architects
  • Location: Pudong District, Shanghai, China
  • Design Principal: Yuyang Liu
  • Project Architect/Architect On Site: Han Chen, Yiren Yu, Weiyi Chen, Can Lin, Yining He, Yuqing He, Yao Zuo
  • Design Team: Jue Wang, Yaping Wu, Zhouran Chen
  • Area: 27191.5 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: FangFang Tian, Yong Zhang

Read more »